Cjenik

Fizikalna medicina s fizikalnom terapijom


Prvi specijalistički pregled

350,00 kn

Dijagnostički ultrazvuk lokomotornog sustava

300,00 kn

Kontrolni pregled

200,00 kn

Konzultacija specijalista

100,00 kn

Konzultacija specijalista + nalaz

200,00 kn

Infiltracija zgloba

200,00 kn

Punkcija zgloba

200,00 kn

Udarni val (ESWT - jedan segment)

250,00 kn

Udarni val (ESWT - više segmenata)

400.00 kn

Fizioterapijski program za kralježnicu

220,00 kn

Fizioterapijski program za rame

220,00 kn

Fizioterapijski program za šaku i lakat

220,00 kn

Fizioterapijski program za kukove

220,00 kn

Fizioterapijski program za koljena

220,00 kn

Fizioterapijski program za stopala

220,00 kn

Fizioterapijski program za parezu ličnog živca (nervus facialis)

220,00 kn

Individualni fizioterapijski programi

300, 00 kn

Radna terapija djece (korektivna gimnastika)

150,00 kn

Simplex paket fizikalne terapije (10 terapija)

2.000,00 kn

Complex paket fizikalne terapije (10 terapija)

3.000,00 kn

Kinesiotaping

100,00 kn

Kinetek (pasivno razgibavanje)

80,00 kn

Limfna drenaža (ručna)

350,00 kn

Limfna drenaža aparatom 30 min

130,00 kn

Medicinska masaža parcijalna 20 min

120,00 kn

Medicinska masaža parcijalna 30 min

150,00 kn

Medicinska masaža cijelog tijela 60 min

300,00 kn

FIZIKALNE PROCEDURE (pojedinačne)

 

Ultrazvuk (10 min)

100,00 kn

Magnetoterapija (30 min)

100,00 kn

Interferentne struje (20 min)

70,00 kn

Dijadinamske struje (10 min)

70,00 kn

Galvanske struje (20 min)

70,00 kn

Tens (20 min)

70,00 kn

Laser (10 min)

90,00 kn

Elektrostimulacija mišića (30 min)

100,00 kn

Elektrostimulacija perifernih živaca (20 min)

100,00 kn

Krioterapija

25,00 kn

Specijalne tehnike fizioterapije (45 min)

270,00 kn

Trakcija (ekstenzomat)

200,00 kn

Tretman Vacustylerom

300,00 kn

Kardiotrening

75,00 kn

Ambulanta za liječenje boli


Prvi specijalistički pregled350,00 kn
Kontrolni pregled200,00 kn
Konzultacija specijaliste100,00 kn
Konzultacija uz nalaz specijaliste200,00 kn
Intramuskularna injekcija analgetika50,00 kn
Intravenska primjena (koktel) analgetika150,00 kn
Ultrazvuk100,00 kn
Magnetoterapija100,00 kn
TENS (20 min)70,00 kn
Laser (10 min)90,00 kn
Akupunktura - pojedinačni tretman250,00  kn
Akupunktura - paket (10 tretmana)2.500.00 kn

Neurologija


Prvi specijalistički pregled        350,00 kn
Kontrolni pregled200,00 kn
Konzultacija specijaliste100,00 kn
Konzultacija uz nalaz specijaliste200,00 kn
EMNG (ruku ili nogu - bezbolna metoda)                   350,00 kn
EMNG (ruku i nogu - bezbolna metoda)650,00 kn

Interna medicina - kardiologija


Prvi pregled interniste/kardiologa

350,00 kn

Kontrolni pregled

200,00 kn

EKG s očitanjem

150,00 kn

24-satni EKG s očitanjem( Holter EKG-a )

500,00 kn

24-satni Holter krvnog tlaka

400,00 kn

Ergometrija

500,00 kn

Ultrazvuk srca s color i tkivnim dopplerom

500,00 kn

Color doppler arterija ili vena nogu

400,00 kn

Color doppler arterija i vena nogu

600,00 kn

Color doppler karotida

500,00 kn

OSNOVNI PAKET (pregled kardiologa + EKG)

500,00 kn

KARDIOLOŠKI PAKET
(pregled kardiologa + EKG + UZV srca)

800,00 kn

KARDIOVASKULARNI PAKET
(pregled kardiologa EKG + UZV srca + Doppler karotida)

1.200,00 kn

ANGINA PAKET
(pregled kardiologa + EKG + UZV srca + Doppler karotida + ergometrija)

1.600,00 kn

ARITMIJA PAKET
(pregled kardiologa + EKG + UZV srca+ Doppler karotida+ ergometrija + Holter EKG-a)

2.000,00 kn

KOMPLETNI KARDIOVASKULARNI PAKET
(pregled kardiologa+ EKG+UZV srca + Doppler karotida,arterija i vena nogu + ergometrija + Holter EKG-a)

2.500,00 kn

Ultrazvučna dijagnostika


Ultrazvuk dojki

300,00 kn

Ultrazvuk jedne dojke

150,00 kn

UZV dojki s pregledom

500,00 kn

UZV jedne dojke s pregledom

250,00 kn

Ultrazvuk abdomena

300,00 kn

Ultrazvuk abdomena i prostate

350,00 kn

Ultrazvuk urotrakta

300,00 kn

Ultrazvuk bubrega

200,00 kn

Ultrazvuk prostate

200,00 kn

Ultrazvuk mokraćnog mjehura

200,00 kn

Ultrazvuk ingvinalne regije (prepone)

200,00 kn

Ultrazvuk aksilarne regije

200,00 kn

Ultrazvuk vrata i štitnjače

300,00 kn

CD ultrazvuk karotidnih arterija

500,00 kn

CD UZV arterija ili vena (po ekstremitetu)

200,00 kn

CD UVZ arterija ili vena (obostrano)  

400,00 kn

CD arterija i vena (po ekstremitetu)

300,00 kn

CD arterija i vena (obostrano)

600,00 kn

Ultrazvuk lokomotornog sustava

300,00 kn

Otorinolaringologija


Prvi specijalistički pregled350,00 kn
Kontrolni specijalističi pregled200,00 kn
Konzultacija specijaliste100,00 kn
Konzultacije specijaliste + nalaz200,00 kn
Fiberendoskopija300,00 kn
Prvi specijalistički pregled + fiberendoskopija 650,00 kn
Kontrolni pregled + fiberendoskopija500,00 kn
Inhalacija50,00 kn
Inhalacija - paket 5x200,00 kn
Aspiracija (čišćenje) nosa u djece100,00 kn
Ispiranje uha100,00 kn
Aspiracija uha100,00 kn
Policeriranje50,00 kn
Zaustavljanje krvarenja iz nosa200,00 kn
Incizija peritonzilarnog apscesa300,00 kn
Incizija jezika                                                                       300,00 kn
Vađenje stranog tijela250,00 kn
Uzimanje brisa100,00 kn
Lokalna terapija100,00 kn
Ekskohleacija promjena na koži (po promjeni )            100,00 kn
Elektrodijatermijska ekscizija promjena na koži  (po promjeni)100,00 kn
Krioterapija promjena na koži (po promjeni)100,00 kn
Punkcija i evakuacija sadržaja200,00 kn
Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva250,00 kn
Biopsija promjena kože500,00 kn
Ekscizija dobroćudnih tumora kože1.000,00 kn
Vađenje šava80,00 kn
Previjanje manje rane 80,00 kn
Previjanje veće rane 120,00 kn
Opskrba manjih površinskih rana uz „ steristrip“150,00 kn
Opskrba većih rana uz lokalni anestetik i šivanje250,00 kn

Ortopedija


Prvi specijalistički pregled    350,00 kn
Kontrolni pregled 200,00 kn
Konzultacija     100,00 kn
Konzultacija uz nalaz specijaliste200,00 kn
UZV mišićno-koštanog sustava300,00 kn
UZV dječjih kukova    300,00 kn
Infiltracija zgloba    200,00 kn
Injekcija hijaluronske kiseline  (Intraartikularno- pacijent donosi lijek)                     500,00 kn
Injekcija hijaluronske kiseline   (Intraartikularno ; naš preparat 1.500,00 kn
Punkcija zgloba  i evakuacija sadržaja200,00 kn
Imobilizacija (samo postavljanje)200,00 kn
Repozicija (bez imobilizacije i bez anestetika)300,00 kn
MANJI ZAHVATI 
Odstranjivanje uraslog nokta (parcijalno)1.200,00 kn
Odstranjivanje uraslog nokta (totalno) 1.500,00 kn
Odstranjivanje manjih tvorbi (u lokalnoj anesteziji)                         700-1.700,00 kn
Odstranjivanje vijka u lokalnoj anesteziji 1.500,00 kn

Ginekologija


Prvi specijalistički pregled350,00 kn
Kontrolni specijalistički pregled200,00 kn
Konzultacija specijaliste100,00 kn
Konzultacija specijaliste+nalaz200,00 kn
Konzultacija/edukacija/drugo mišljenje500,00 kn
UZV 2D300,00 kn
UZV Color Dopler400,00 kn
UZV 3D/4D500,00 kn
UZV cervikometrija200,00 kn
UZV folikulometrija200,00 kn
PAPA razmaz150,00 kn
Kompletan ginekološki pregled
(spec. pregled ginekologa, PAPA, UZV TSV)
600,00 kn
Specijalistički pregled + 2D UZV500,00 kn
Specijalistički pregled +UZV Color Dopler550,00 kn
Specijalistički pregled + 3D/4D UZV600,00 kn
UZV + CTG (biofizikalni profil)    350,00 kn
UZV 2D višeplodna trudnoća500,00 kn
UZV 3D/4D višeplodne trudnoće1.000,00 kn
Biokemijski probir 1. trimestar450,00 kn
CTG (30 min )150,00 kn
Incizija gl. Bartholini i drenaža450,00 kn
Marsupijalizacija gl. Bartholini600,00 kn
Ablacija cervikalnog polipa250,00 kn
Elektrokoagulacija cerviksa400,00 kn
Kriokoagulacija cerviksa400,00 kn
LLETZ ekscizija transformacijske zone1.000,00 kn
LLETZ konizacija cerviksa1.500,00 kn
Insercija IUD i UZV kontrola položaja IUD (postavljanje „spirale“ koju donosi pacijentica) 500,00 kn
Ekstrakcija IUD (vađenje „spirale˝)300,00 kn
Citološki bris IUD150,00 kn
Insercija IUD+ LNG-IUD (MIRENA) i kontrola položaja IUD1.500,00 kn
Insercija IUD+ CU-IUD (NOVA T- „bakrena“) i kontrola položaja IUD800,00 kn
Postavljanje i zamjena pesara150,00 kn
Vađenje stranog tijela250,00 kn
Uzimanje brisa100,00 kn
Lokalna terapija100,00 kn
Ekskohleacija promjena na koži (po promjeni)100,00 kn
Elektrodijatermijska ekscizija promjena na koži (po promjeni)100,00 kn
Krioterapija promjena na koži (po promjeni)100,00 kn
Punkcija i evakuacija sadržaja 200,00 kn
Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva250,00 kn
Biopsija promjena kože500,00 kn
Ekscizija dobroćudnih tumora kože1.000,00 kn
Vađenje šava80,00 kn
Previjanje manje rane80,00 kn
Previjanje veće rane120,00 kn
Opskrba manjih površinskih rana uz „steristrip“150,00 kn
Opskrba većih rana uz lokalni anestetik i šivanje250,00 kn
NIFTY Basic  (trisomije 21, 18 i 13; spol)3.470,00 kn  
NIFTY Standard (trisomije 21, 18 i 13; 4 aneuploidije spolnih kromosoma;spol)3.770,00 kn
NIFTY Twins (trisomije 21, 18 i 13; detekcija kromosoma Y u slučaju blizanačke trudnoće)
3.770,00 kn
NIFTY Plus (trisomije 21, 18 i 13; 4 aneuploidije spolnih kromosoma; trisomije 9, 16 i 22; 60 sindroma kromosomskih delecija/duplikacija; spol)
4.480,00 kn

Plastična,estetska i rekonstruktivna kirurgija


Prvi specijalistički pregled350,00 kn
Kontrolni pregled      200,00 kn
Konzultacija specijaliste100,00 kn
Konzultacija specijaliste s nalazom 200,00 kn
Odstranjenje kožne (potkožne) tvorbe    
(U lok. Anesteziji,  ovisno o broju i veličini )
1.000,00-2.000,00 kn
Tretiranje ožiljaka (nekirurški)750,00 kn
Hijaluronski dermalni fileri (Juvederm Volift) 3.000,00 kn
Botox (Vistabel ; terapija bora lica ) 2.500,00 kn

Dermatovenerologija


Prvi specijalistički pregled350,00 kn
Dermatoskopija300,00 kn
Prvi specijalistički pregled + dermatoskopija500,00 kn
Kontrolni pregled200,00 kn
Specijalističke konzultacije100,00 kn
Specijalističke konzultacije s nalazom200,00 kn
Krioterapija (1.put)350,00 kn
Krioterapija (ostale)200,00 kn
Ekskohleacija300,00 kn
Elektrokoagulacija100,00 kn
Kemijski piling500,00 kn
Kemijski piling special1.000,00 kn
Mezoterapija – neinvazivni lifting lica1.000,00 kn
Mezoterapija vlasišta800,00 kn
Microneedling – terapija mikroiglicama (Dermapen)1.300,00 kn
Lokalna terapija (premazivanje podofilinom)80,00 kn
Mikološka obrada150,00 kn
PRP (pomlađivanje vlastitim matičnim stanicama)2.500,00 kn
PRP vlasišta2.000,00 kn

OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM


telefonski na broj +385 22 643 876 ili prijavom na naš online obrazac!
Zatražite svoj termin za konzultacije, zahvat ili tretman putem našeg sigurnog online obrasca.

 

NARUČITE SE

 

Molimo ispunite formu kako biste se naručili na liječnički pregled ili uslugu.

Slanjem ovog kontakt obrasca prihvaćate uvjete korištenja stranice, prihvaćate Pravilo o privatnosti i zaštiti podataka i imate najmanje 18 godina.

Obavezna polja označena su zvjezdicom.

Preferirani način kontakta *

Primajte najnovije vijesti o zdravlju i prijavite se na naš newsletter!

KONTAKT


Medicinski centar Vodice

  Magistrala 59, HR-22211.Vodice


  info@mcvodice.hr
  https://www.mcvodice.hr

  +385 22 643 876

  +385 91 604 6780

 

RADNO VRIJEME


Ponedjeljak-Petak: 08:00 - 20:00
Subota: 08:00-13:00
prema dogovoru

PRONAĐITE NAS